Portfolio

Projekty koncepcyjne ogrodów:

Projekt koncepcyjny ogrodu pod Wrocławiem Projekt koncepcyjny ogrodu w Opolu Projekt koncepcyjny ogrodu we Wrocławiu

Karczma - projekt koncepcyjny i wizualizacja

Karczma - wizualizacja Karczma - koncepcja  

Park - schemat funkcjonalny, projekt koncepcyjny i wizualizacje

Park - schemat funkcjonalny Park - koncepcja Park - wizualizacja 1
Park - wizualizacja 2