Architektura krajobrazu

  • projekty ogrodów
  • projekty terenów zieleni miejskiej (parki, zieleńce, cmentarze)
  • projekty nawierzchni i małej architektury ogrodowej
  • projekty systemów automatycznego nawadniania
  • aranżacja wnętrz, tarasów balkonów zielenią
  • rewaloryzacja historycznych założeń ogrodowych i parkowych
  • nadzór autorski
  • wykonywanie projektów
  • całoroczne porady ogrodnicze
  • import roślin doniczkowych

Zapraszamy, Karogród